Pagina voor nieuws berichten uit de regioGemeente financieel gezond: Bronckhorst ziet komende jaren positief tegemoet

In de perspectiefnota stellen we de kaders op voor de begroting 2023. Het is een bijzonder jaar, waarvoor pas bij de programmabegroting in het najaar van 2022 zicht komt op de prioriteiten voor de nieuwe raadsperiode. Wethouder Buunk van financiën: “Onze inzet is om een gezond en vitaal Bronckhorst over te dragen voor een volgende bestuursperiode. Dat is gelukt, we kunnen de komende jaren onze ambities in stand houden, zonder dat inwoners er op achteruit gaan.”

Bronckhorst heeft de komende drie jaar ruimte voor extra investeringen. Daarna zorgen kortingen vanuit het Rijk voor minder inkomsten op alle terreinen. Dan verandert het gemiddelde overschot van € 1,3 mln. naar een tekort van € 1,3 mln.

Geen beleidsvoorstellen, wel zorgen

In een verkiezingsjaar wordt geen perspectiefnota gemaakt met beleidsvoorstellen. In dat jaar geeft de perspectiefnota alleen het (financiële) plaatje van de bestaande situatie. Dat geeft een duidelijk beeld over de ruimte voor nieuwe beleidsvoorstellen. Wethouder Buunk: “We zien een aantal ontwikkelingen die om geld vragen. Door corona en de oorlog in Oekraïne stijgen de prijzen van grondstoffen en de energieprijzen. En we gaan meer betalen voor de zorg door contractafspraken en door de nieuwe cao zorg. Dat vraagt om extra geld of om andere keuzes. Deze ontwikkelingen kan de raad meenemen in haar gesprekken en plannen voor een volgend coalitieakkoord”.

Investeren in een ondernemende en vitale samenleving

De bestaande vrije ruimte in de Algemene reserve wordt niet aangesproken. We kunnen onze ambities voor verduurzaming en bedrijvigheid dus voortzetten. Een aantal plannen voor onderwijs, sport, leefbaarheid en de herinrichting van industrieterreinen is in de afgelopen maanden al bekendgemaakt. Vier projecten worden nu al uitgevoerd: VO Vorden, multifunctioneel sportcomplex Keijenborg, herinrichting Oltmansstraat Steenderen en herinrichting Bloemenbuurt Zelhem. Op 23 juni neemt de raad kennis van de perspectiefnota. Dit vormt de basis voor de investeringen en de besparingen die de gemeente doet.

Speciale bijeenkomst voor veteranen in Bronckhorst 22 juni

Op 22 juni organiseren we weer een veteranendag, waarvoor alle veteranen in de gemeente zijn uitgenodigd. Voor deze dag is een speciaal programma samengesteld. We willen tijdens de dag graag dank betuigen aan alle veteranen in Bronckhorst. Bent u erbij?

Veteranen, ‘jong en oud en actief dienende militairen’ die zich hebben ingezet of nog steeds inzetten voor vrede en veiligheid waar ook ter wereld, zijn van harte welkom. Het wordt een dag om elkaar weer te ontmoeten, na dat dit door corona twee jaar lang niet mogelijk was. Het programma voor deze dag wordt geopend door burgemeester Besselink.

Programma

Oud-commandant van de Nederlandse strijdkrachten en inwoner van Bronckhorst Mart de Kruif geeft zijn visie over de huidige situatie in Oekraïne. De aanwezigen vertrekken daarna richting het Oorlogsmonument op het Verzetsplein in Vorden waar initiatiefnemer en veteraan André Bergman en burgemeester Marianne Besselink een speciaal wit Anjerperkje openen. Tijdens de middag is natuurlijk ook gelegenheid om bij te praten met bekende of onbekende oud-collega’s en/of hun partner.

De gemeente stuurde persoonlijke uitnodigingen op basis van verkregen adresinformatie van het Veteraneninstituut in Doorn. Veteranen in Bronckhorst die deze uitnodiging niet hebben ontvangen, kunnen zich bij ons melden: bestuurssecretariaat@bronckhorst.nl of bel (0575) 75 03 84. U ontvangt dan zo snel mogelijk een uitnodiging.